Enter your keyword

post

Çocuklara irade eğitimi nasıl verilir

Çocuklara irade eğitimi nasıl verilir

Çocuklara irade eğitimi nasıl verilir? Ebeveynlerin çocuklarına karşı en önemli sorumluluğu, onların bağımsız bir birey olmaları için rehberlik etmektir. Bağımsız olmaları desteklenen ve bireyselliği vurgulanan çocukların kimliklerini kazanmaları, kendilerini keşfetmeleri kolay olacaktır. Bağımsız hareket edebilen çocukların en önemli özelliklerinden birisi ise iradelerinin güçlü olmasıdır. Kendi adına kararlar alabilen, sorumluluk sahibi bir çocuk yetiştirmek için irade eğitimi önemli bir unsurdur.

İradesi Güçlü Çocukların Özellikleri Nelerdir?

Bir çocuk için yetişkinler gibi bir iradeden bahsetmek güçtür. Çocukların içerisinde taşıdıkları dünyayı keşfetme isteği iradesizlikten değil, bir gelişim özelliğidir. Bununla birlikte kendisini kontrol edebilen, kendi adına kararlar alabilen iradeli çocuklar yetiştirmek için de belirli koşulların yerine getirilmesi şarttır. Aile içerisinde değer gören ve dikkate alınan çocukların bireyselliği desteklediğinden kendi adına kararlar almakta zorlanmazlar. Nereye gideceklerini, ne giyeceklerini ya da ne yapacaklarını kendisi kontrol edebilir. Bu davranışları sergileyen bir çocuğun nitelikli bir irade eğitimi aldığı söylenebilir.

Sorumluluklarını bilmek ve görev bilinciyle hareket etmek iradesi güçlü çocuklar tarafından sergilenir. Ebeveynlerin hatırlatmalarına ya da uyarılarına ihtiyaç kalmadan görevlerini tamamlarlar. İradesi güçlü olan çocuklar kendisi adına konuşulmasından hoşlanmaz. İstemediği ve ilgi duymadığı alanlarda isteklerini ebeveynlerine iletir. Bir hedefi gerçekleştirme, bir sonuca ulaşma konusunda bu çocukların başarılı olduğu gözlemlenmektedir. Bireyselliği desteklenen bu çocukların ileriki yaşlarda kimlik duygusunu kazanmaları kolay olacaktır. Bastırılmış kimlik, bağımlı kimlik gibi olumsuz durumlar genellikle oluşmaz.

İrade Eğitimi Neden Önemlidir?

Ebeveynlik çocuğun hayat yolculuğunda kendisini keşfetmesi için nitelikli ortamlar oluşturmaya çalışmaktır. Günümüzde birçok ailede otoriter, aşırı izin verici ya da koruyucu tutumlar benimsendiği görülüyor. Tüm bu olumsuz anne baba tutumları ilk olarak çocuğun kendi kişiliğini keşfetmesinin önüne geçmektedir. Bu durumda çocuk içe kapanık bir kimliğe bürünerek ailesinin kendi adına kararlar almasını beklediği gibi bazı çocuklarda ise ailesine sürekli karşıt gelme gibi problemler oluşabilmektedir. Kendisi olmak, kendi fikirleri ve yetenekleri ile hareket etmek oldukça önemli olduğundan irade eğitimi vermek şarttır.

Çocuklara irade kazandırmak irade terbiyesi yaptırmak demek değildir. Çocukların bağımsız bir birey olduğu bilincini kazandırmaya çalışmak, kendisi olabilmesine fırsat tanınan farklı ortamlar oluşturmak iradesi güçlü çocuklar yetiştirmenin en önemli yollarıdır. Diğer insanlara bağımlı ya da karar verme güçlüğü yaşayan çocuklar yetişkinlikte kurduğu insani ilişkilerde, meslek ve eğitim yaşantısında çeşitli sorunlar yaşayabilmektedir.

Çocuklara İrade Eğitimi Nasıl Verilir?

Güçlü iradeye sahip çocukların başkaları tarafından kontrol edilmesi oldukça güçtür. Güçlü irade özellikle akran ve çevre etkisinin güçlü hissedildiği ergenlik döneminde kendisini göstermektedir. Nitelikli irade eğitimi almış çocukların hayır diyebilme becerileri de gelişmiş olduğundan olumsuz çevre şartlarından daha korunaklı olabileceği söylenebilir. Ebeveynler özellikle küçük yaşlardan itibaren çocuklara küçük sorumluluklar vererek görev bilinci oluşturmaya çalışmalıdır. Tüm aile fertlerinin düşüncelerinin önemsenerek oluşturulduğu ev kuralları belirleyerek çocuk için belirli sınırlar çizilmelidir.

Bu belirli sınırlar içerisinde ise çocuk bağımsız bir biçimde hareket ederek kendisini keşfetmelidir. Çocukların ilgi ve yeteneklerini keşfetmesi sağlandığında kendisini bilen ve kendisine hâkim bir çocuk da yetiştirilmiş olacaktır. İradenin güçlenmesinde etkili iletişim oldukça önemli olduğundan olumlu anne baba tutumları ev içerisine dâhil edilmelidir.    

Çocuklara irade eğitimi nasıl verilir? Sorusuna bir cevap da, örneğin çocuğun yanında babanın iradesiz bir davranışta bulunmamasıdır. Diyelim ki babanın zararlı bir alışkanlığı var. Bunu çocuğunun yanında dile getirmemelidir. Mesela baba sigara içiyordur. Anne, babaya bunun zararlı bir alışkanlık olduğunu söyler. Baba ise çocuğun yanında bırakamıyorum, dememelidir.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.